Komunalne vodeUređaji za pročišćavanje

Crpilišta

Hvatači ulja

BIO-TECH do 50PE


podrobno >>
Pri gradnji kanalizacijskih vodova za prepumpavanje otpadnih voda grade se crpilišta. Zbog posebnosti medija potrebno je objekt osmisliti tako da odgovara sljedećim uvjetima ...
podrobno >>
Ulje, benzin, plinsko ulje, maziva, loživo ulje i još neke druge tvari imaju nižu specifičnu težinu od vode. To svojstvo iskorištavaju hvatači ulja, koji su obvezni na svim benzinskim postajama ...
podrobno >>
     

Pokrovi od armiranog poliestera

Izrađujemo pokrove od kompozita za komunalne uređaje i za druge potrebe u industriji, čija je namjena: Reduciranje smrdljivih ispusta, Izolacija buke, prevencija ispuštanja aerosola ...
podrobno >>