Zašto kompoziti?


Prednosti armiranog poliestera


  • Niže cijene objekata odnosno instalacija.
  • Dulji vijek trajanja s manje održavanja, dakle, manje prekidanja rada cijelih objekata.
  • Lagani materijal, u usporedbi sa željezom 4x lakši (armirani poliester 1.7 kg/dm3, željezo 7.8 kg/dm3).
  • Visoka otpornost na koroziju, s nekim kemikalijama i iznad 120 °C, u nekim slučajevima npr. kod dimnjaka do 180 °C.
  • Velika mehanička tvrdoća kod manje težine, s temperaturama od –40 C do 120 °C.
  • Poluprozirni materijal koji dopušta praćenje visine tekućine u spremniku.Električni izolatori: koeficijent termičke provodljivosti iznosi 0.26 s posljedičnom otpornošću na galvansku koroziju i na podzemne tokove.
  • Lakše popravljanje u slučaju oštećenja.
  • Materijal primjeren za prehrambenu industriju.