Ključna tržišta:

Ključni proizvodi:

Tehnologije:


 • Bazenska tehnika
 • Prečišćivanje voda
 • Industrija koja nije štetna za okoliš
 • Kemijska industrija
 • Prehrambena industrija
 • Farmaceutska industrija
 • Poljoprivreda

 • Pješčani filtri za filtriranje vode
 • Tlačne posude
 • Cisterne i spremnici za agresivne medije
 • Cisterne i spremnici za pitku vodu i prehrambene proizvode
 • Ispirači plinova, bioreaktori, reaktori
 • Dvostruki laminatni proizvod

 • Ručno laminiranje
 • Spray up
 • Križno namatanje
 • RTM
 • Vakuumska infuzija
 • Dvostruki laminat (termoplast + armirani poliester)