Pročišćavanje zrakaDimnjaci

Izpirači plinova, bioreaktori

Dimnjaci su tijekom rada izloženi visokim temperaturama, kompoziti su materijal koji je upotrebom posebnih smola otporan na vrlo visoke temperature(180 C) i zato je primjeren za izradu dimnjaka za spalionice te za potrebe u energetici.

podrobno >>
Plinove možemo upotrebljavati i kao dodanu vrijednost. Bioplin, prirodni plin i plin iz rafinerija sadržavaju metan, koji je izvrstan izvor energije. Bioplinove možemo upotrebljavati kao gorivo za proizvodnju topline i električne energij ...

podrobno >>